องค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวและองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ จิตอาสา ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในระหว่างวันที่ 13-15 เดือนมีนาคม 2563 ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ ตำบลยางท่าแจ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page