ประกาศ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม

1.โครงการก่อสร้างระบบประปา ม.1บ้านสำโรง

2.โครงการก่อสร้างระบบประปา ม.2 บ้านปลาเดิด

3.ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.5,9 บ้านโนนเมือง

4.ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.7 บ้านยางท่าแจ้ง

{pdf=eauction.pdf|500|300|eauction.pdf}